Systemaattinen Katsaus Lääkäreiden Ammatillisen Hyvinvoinnin Vaikutuksista Potilaan Hoidon Laatuun Pubmed

Systemaattinen katsaus lääkäreiden ammatillisen hyvinvoinnin vaikutuksista potilaan hoidon laatuun – PubMed

Ratings and Reviews of Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 80 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

ENTER SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 150 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 500 ( Registration Link )

 

SIGN-UP FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 50 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

SIGN-UP JET CASINO

 


 

 

 

Systemaattinen katsaus lääkäreiden ammatillisen hyvinvoinnin vaikutuksista potilaan hoidon laatuun – PubMed

Int j käyttäytymislääke. 2015 joulukuu; 22 (6): 683-98.

doi: 10.1007/S12529-015-9473-3.

Kirjoittajat

Kuuluminen

 • 1 Professional Performance Research Group, näyttöön perustuva koulutuskeskus, Akateeminen lääketieteellinen keskus, Amsterdamin yliopisto, Meibergdreef 9, PL 22700, 1100 DE, Amsterdam, Alankomaat. r -.eräs.Scheepers@AMC.nl.
 • 2 Professional Performance Research Group, näyttöön perustuva koulutuskeskus, Akateeminen lääketieteellinen keskus, Amsterdamin yliopisto, Meibergdreef 9, PL 22700, 1100 DE, Amsterdam, Alankomaat.
 • 3 Epidemiologian laitos, Kalifornian kansanterveyden kenttäkoulu, Los Angeles (UCLA), Los Angeles, Kalifornia, USA.
 • 4 UCLA: n terveyspolitiikan tutkimuksen keskus, Los Angeles, Kalifornia, USA.
 • 5 Akateeminen lääketieteellinen keskus, Amsterdamin yliopisto, Amsterdam, Alankomaat.

Abstrakti


Tausta:

Yleisesti katsotaan, että lääkäreiden ammatillinen hyvinvointi voi vaikuttaa heidän potilaan hoidon laatuun. Tästä yhteydestä ei kuitenkaan vielä ole kattavaa synteesiä.


Tarkoitus:

Tässä systemaattisessa katsauksessa tutkittiin lääkäreiden ammatillisen hyvinvoinnin vaikutusta potilaan hoidon laatuun.


Menetelmät:

Etsimme systemaattisesti PubMed, Embase ja PsychInfo alusta alkaen elokuuhun 2014. Kaksi kirjoittajaa tarkasteli itsenäisesti tutkimuksia. Empiirisiä tutkimuksia, joissa tutkittiin lääkäreiden ammatillisen hyvinvoinnin ja potilaan hoidon laadun välistä yhteyttä, pidettiin kelpoisina. Tiedot poistettiin systemaattisesti tutkimuksen suunnitteluun, osallistujiin, mittauksiin ja havaintoihin. Lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen laatuvälinettä (MERSQI) käytettiin tutkimuksen laadun arviointiin.


Tulokset:

Viime kädessä sisällytettiin 18 tutkimusta. Useimmissa tutkimuksissa käytettiin havainnointia ja olivat keskimääräistä laatua. Useimmissa tutkimuksissa ilmoittivat ammatillisen hyvinvoinnin positiiviset assosiaatiot potilaan tyytyväisyyteen, potilaan hoidon noudattamiseen ja potilaan hoidon ihmissuhdeisiin näkökohtiin. Tutkimukset ilmoittivat ammatillisen hyvinvoinnin ristiriitaisia ​​havaintoja potilaan hoidon teknisten näkökohtien suhteen. Yhdessä tutkimuksessa ei löytynyt yhteyttä ammatillisen hyvinvoinnin ja potilaan terveysvaikutusten välillä.


Päätelmät:

Lääkäreiden ammatillisen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon lopullisen tavoitteen parantama potilaiden terveysvaurioiden ja terveydenhuollon välinen yhteys aliarvioitu. Siitä huolimatta, tähän päivään mennessä tutkimus osoitti, että lääkäreiden ammatillinen hyvinvointi voi vaikuttaa parempaan potilaan tyytyväisyyteen ja hoidon ihmissuhteiden näkökohtiin. Nämä oivallukset voivat auttaa muotoilemaan lääkäreiden hyvinvointia ja hoidon laatua.


Avainsanat:

Työtyytyväisyys; Ammatillinen hyvinvointi; Potilaan tyytyväisyys; Lääkärit; Potilaan hoidon laatu.

Julkaisutyypit

 • Tutkimustuki, ei-U.S. Lyhennys muodosta ‘
 • Arvostelu
 • Systemaattinen tarkastelu

Silmäsehdot

 • Ihmiset
 • Työtyytyväisyys*
 • Potilaan hoito* / psykologia
 • Potilaan hoito* / standardit
 • Lääkärin ja potilaan suhteet
 • Lääkärit / psykologia*
 • Laadun parantaminen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *